Finanční poradenství

Pro začátek by bylo dobré si uvést několik základních informací o tom, co to je finanční poradenství. Toto poradenství můžeme definovat jako samostatně výdělečnou činnost, kterou poskytuje mnoho firem na finančním trhu. Což jednoduše znamená, že pro tuto činnost potřebujete živnostenský list.
Na finančním trhu se můžeme setkat se soukromým finančním a majetkovým poradenstvím, u kterého je služba placena klientem nebo finanční institucí.
finanční poradce

Jak poznám kvalitního poradce?

Než svěříte svou důvěru nějakému finančnímu poradci, měli byste se zeptat na minimálně pár důležitých otázek. Zejména by vás mělo zajímat v první řádě, jakým způsobem je poradce honorován, abyste pak nebyli překvapeni, že po vás chce nějaké peníze. Bohužel i to se může stát, protože jak už bylo zmíněno, poradce je honorován klientem nebo finanční institucí.
Finanční poradci jsou nejen různě odměňováni, ale také můžou zastupovat různé oblasti finančního trhu, proto byste se měli zeptat, jakou oblast finančního trhu zastupuje. Jedná se o to, jestli poskytuje produkty jedné instituce nebo má možnost vybrat nejvhodnější produkt od více institucí, což by pro vás mělo být daleko výhodnější. S tím úzce souvisí také finanční plán či řešení, který by měl být šitý tzv. na míru. Finanční plán se rovněž odlišuje podle zpracování od jedné finanční instituce nebo od více finančních institucí. Kvalitní finanční poradce by měl mít svůj originálně vypracovaný finanční plán, podle toho poznáte, jak moc je důsledný a kolik času je ochotný vám věnovat.
stříbrné mince
Kvalitnímu poradci by rozhodně neměly chybět ani zkušenosti. Už v úvodu vaší první schůzky by se vám poradce měl představit a zmínit, jak dlouho se v oboru pohybuje, jaké jsou jeho zkušenosti a  pokud tak neučiní, neváhejte se ho zeptat, protože i začátečník umí odvyprávět naučené říkanky, které se naučí už při prvním kurzu.
Ale nezavrhujte ani začátečníka, protože každý si zaslouží šanci v něčem uspět a když má dobrého vedoucího, tak má velkou šanci být časem stejně dobrý jako jeho vedoucí. Avšak dané problematice by měl alespoň trochu rozumět.