Akční sport


Sportovní aktivity jsou podle mého názoru vždycky hodně důležité. Myslím si, že kdyby nebyly sportovní aktivity a lidé vy nesportovali i že by to bylo opravdu hodně smutné. Já ale naštěstí patřím k těm lidem, kteří chtějí, aby hlavně jejich děti sportovaly, aby jejich děti dodržovaly to, aby sportovaly a taky, aby měly lepší zdravotní styl. Ne lepší zdravotní styl jako takhle obecně, ale spíše zdravý životní styl. Já bych si rozhodně nedokázala představit, třeba kdybych měla obézní dítě. Samozřejmě, že někteří lidé jsou obézní kvůli tomu, že jsou nemocní, že mají třeba štítnou žlázu nemocnou a nebo tak podobně. Tohle je samozřejmě potom něco jiného a potom tohle chápu.

Hraji taky badminton.

Ale já hlavnÄ› myslím to, že tÅ™eba nÄ›které dÄ›ti jsou líné, jenom sedí doma u televize a spousta z nich jí například Äokoládu a nebo zmrzlinu. Kdyby tohle bylo moje dítÄ›, tak bych rozhodnÄ› zasáhla, protože mÄ› by se tohle absolutnÄ› nelíbilo, jsem takový typ ÄlovÄ›ka, který radÄ›ji zasáhne zavÄas a ne, aby potom bylo pozdÄ›. A co se týká sportu, tak mám ráda takový sport, který je více akÄní. Ne tÅ™eba Å¡achy a nebo golf a nebo kuleÄník, ale radÄ›ji dávám pÅ™ednost kolu, plavání a nebo také lehké atletice.

Můj bratr hraje basketbal.

S kamarádkou jsme dříve opravdu hodnÄ› bÄ›haly a bÄ›haly jsme tÅ™eba pÅ™es pole. MÄ› tohle vždycky bavilo a Å™ekla jsem si, že nejlepší by bylo tÅ™eba, když máte ke sportování nÄ›jakého svého parťáka, protože pokud nemáte parťáka ke sportování, tak tÅ™eba nÄ›které slabší povahy, potom se sportem skoncují, protože je nic nemotivuje. A já jsem ráda, když mÄ› nÄ›co motivuje. SamozÅ™ejmÄ›, že kdyby kamarádka pÅ™estala bÄ›hat, tak já bych bÄ›hala dále, protože já mám silnou motivaci a chci shodit pÄ›t nadbyteÄných kilogramů, které jsem nabrala po porodu. NÄ›jak mi vůbec nejdou dolů, takže jsem si Å™ekla, že sport bude můj nejvÄ›tší koníÄek a můj nejlepší kamarád, alespoň zatím v posledním roce. Nevím, jak dlouho trvá, než shodím kilogramy, ale věřím, že sport mi v tom hodnÄ› pomůže.