Spa hotel Lednice jako výchozí bod pro cykloturistiku

Cyklistika patří k nejoblíbenějším sportům v Česku. Prokazuje to jednak obrovský počet značených cyklotras, ale i samotný průběh této aktivity. Jízda na kole má totiž své specifické vlastnosti, které stěží napodobíte jinými sporty. S jistou nadsázkou ji lze srovnávat s jízdou na koni, kdy také zaměstnáváte především svalstvo dolních končetin, a pohybujete se velmi rychle v okolním terénu.

zámek Lednice

Kolo je však přece jen poslušný nástroj, na rozdíl od mnohdy svéhlavého koně, a také bezpečnější. Jízda na kole se doporučuje i v horkém létě, neboť se prouděním vzduchu dobře ochlazuje organismus, čehož nelze docílit při běhání a jiných sportech. Výhodou je také možnost rychle se přemístit z místa na místo a vidět tak co nejvíc přírodních krás kolem sebe.

Cyklistika na Jižní Moravě

Cykloturistika na Břeclavsku, to je především Lednicko-valtický areál. Jedná se o krajinný park, uměle přetvořenou plochu šlechtickým rodem Lichtenštejnů, který na svém panství situoval na úctyhodné ploše tří set čtverečních kilometrů uměle vysázený les, travnaté plochy, rybniční soustavu, a to vše doplněné původními meandry řeky Dyje a romantickými stavbami, které připomínají dávnou, zapomenutou dobu antiky a středověké monumentální gotiky.

kašna v lednici

Na uměle vybudovaný park navazuje Chráněná krajinná oblast Pálava, a máte-li v úmyslu trávit na jihu Moravy delší čas, např. se zajištěným ubytováním ve Spa hotelu Lednice, či v Mikulově, nevynechejte ze svého programu i Pavlovské vrchy. Je to velmi dominantní pohoří, sice s relativně nízkou nadmořskou výškou, ale vůči okolnímu terénu výrazně vystupuje a poskytuje tak nádherné výhledy, kdy lze za dobrého počasí zahlédnout i alpské vrcholky.

K jižní Moravě patří samozřejmě i vinohrady, které právě na úpatí Pálavy proslavily tamní oblast již před staletími. Úrodná půda spolu s příznivým klimatem a dlouhým slunečním svitem vytváří pro pěstování vinné révy ideální podmínky.