Baseball – americká hra dobývající Evropu

Jedním ze sportů, které ovládly americkou kulturu, je bezesporu baseball. Tento pálkovací sport je kombinací přesnosti, dobrých reflexů, rychlosti a inteligence. Ze zámoří se začíná šířit i do Evropy, když předtím stihl uchvátit Japonsko. Jak se tato hra hraje? A co znamenají názvy, které pochází z angličtiny a ve hře se počešťují jen velmi výjimečně?
baseballové hřiště
Družstvo tvoří devět hráčů. Cílem je získat více „přeběhů“ (bodů) nežli soupeř. Hřiště, na němž se hraje, je rozděleno na vnitřní čtverec vymezený bílými čarami, které spojují mety v rozích. Právě ty má za úkol útočící tým získávat. Bod získá, pakliže hráč či hráči stihnout oběhnout (s dotykem) od domácí (první) mety všechny čtyři a vrátí se zpět na začátek. Rozměry vnitřního pole jsou 27,43 m krát 27,43 m. To je tedy vzdálenost mezi dvěma rohy. Vnější pole má velikost minimálně 76 m. Bod, ze kterého nadhazovač uvádí míček do hry, leží uprostřed vnitřního čtverce.
chytač baseballu

Průběh hry

V kostce jde o to, aby pálkař, který stojí nad domácí metou, odpálil míček vhozený nadhazovačem tak, aby jej nemohl bez dopadu zachytit nikdo z bránícího týmu. Tím získává čas k tomu, aby doběhl na první, druhou, třetí či stihl oběhnout všechny mety. Tím získá bod. Pokud doběhne pouze k první metě a dotkne se jí předtím, než bránící hráč s míčkem v ruce, zůstane jím tato meta obsazena. Na odpal nastupuje jeho spoluhráč, a pokud úspěšně odpálí, mohou se dát do pohybu oba dva a obsadit tak více met.
baseballový hráč

Nejdůležitější výrazy

Strike – úspěšný nadhoz, po němž nenásleduje odpal, po třech strike následuje out.
Out – hráč na pálce nedokázal odpálit, či jeho odpal chytil obránce před odpadem míčku – hráč svou úlohu končí, nastupuje další pálkař. Tři outy znamenají výměnu týmů (obránci jdou útočit a naopak).
Ball – v tomto případě nadhoz směřující mimo vymezené území, 4 bally znamenají metu zdarma (tj. hráč bez odpalu odchází na první metu).
Homerun – hráč odpálil míček tak, že než jej soupeř dokázal dopravit do vnitřního pole, stihl útočník oběhnout všechny mety a získává bod.