Při správné péči vydrží filtrační náplň i několik sezón

Technologie, které jsou určené k úpravě vody na koupání nebo i k přímé spotřebě, pracují s pomocí různých materiálů. Nejběžnějším z nich je ostrohranný křemenný filtrační písek, který pochází z českých pískoven.

těžba písku

  • Po vytěžení se třídí podle zrnitosti.

Na kvalitě náplně filtračních zařízení závisí konečná čistota vody.Tu poznáme i na první pohled. Tříděný bezprašný křemenný písek do filtrace se ke svým zákazníkům dostává většinou ve třech velikostních kategoriích zrna.

  1. 0,4 až 0,8 milimetru.
  2. 0,6 až 1,2 milimetru.
  3. 1 až 2 milimetry.

Velikost zrna se volí podle technologie, do které je písek jako filtrační materiál použit. V tomto případě se lze naprosto spolehnout na výrobce filtrace, který doporučí tu správnou velikost i druh.

Až se hrany obrousí, je čas na výměnu

Kromě přírodního písku nacházejí své uplatnění i jiné druhy přírodních filtračních materiálů. K těm patří například dnes čím dál více využívané zeolity. Vysokou účinnost má i průmyslově vyráběné ostrohranné filtrační sklo.

  • Co mají všechny tyto materiály společné?

potápění
Pokud využíváte písek nebo zeolit, pak není nutné obsah filtrační nádoby hned vysypat do popelnice. V zimě může docela dobře posloužit jako posypový materiál anebo s ním můžete obohatit zahradní substrát, který se tímto způsobem přirozeně nadlehčí. Přesto, že křemenný písek prochází před zabalením do konečných obalů praním a sušením, je nutné ho před prvním filtračním cyklem krátce, ale důkladně proprat a procházející vodu odvést do odpadu.

  • Je také doporučeno během koupací sezóny pravidelně pískovou náplň čistit.
    • Tím pádem vám může vydržet i na několik koupacích sezón.