Dokud nás smrt nerozdělí: 6 tipů pro šťastný vztah


1.       Mějte rádi sami sebe

Pokud sami k sobě budete upřímní a budete se mít rádi, můžete to samé správně praktikovat i vůči ostatním. Protože zdravá forma sebelásky spočívá i v tom, že znáte nejen své silné stránky, ale že rozpoznáte i své slabiny.
polibek nad kávou


2.       Nesnažte se svého partnera přeměnit k obrazu svému

Svého partnera musíte brát takového, jaký je za každých okolností. Neměli byste se snažit měnit jeho charakterové vlastnosti. Člověk zůstává po celý život v jádru stejný, v podstatě jej nikdo nemůže jen tak změnit.


3.       Kompromisy je nutné ujednat předem

Před vstupem do manželství by se partneři měli shodnout na některých podstatných věcech, ve kterých se pak později hůře vytvářejí kompromisy. Měli byste mít stejné názory na to, kde budete bydlet, jak velkou si pořídíte rodinu, jak si představujete svůj sexuální život, jestli budete žít ve víře nebo nikoliv. Pokud se v těchto důležitých otázkách neshodnete, mohou být v budoucnu zdrojem vašich hádek.


4.       Vyhněte se časté kritice

Přistihli jste sami sebe, že jste svého partnera v minulosti příliš kritizovali nebo podceňovali? Nemůžete žít s někým, koho si nevážíte. Pravá láska se vyznačuje tím, že se svou drahou polovičku snažíte vidět spíše v tom lepším světle. Důvěřujte svému partnerovi, chvalte ho a slavte s ním jeho životní úspěchy.


5.       Mluvte spolu

Nevyřčené touhy a myšlenky bývají častým důvodem neshod ve vztahu. Často pak může docházet k nedorozuměním a zklamáním, které nakonec skončí sporem. Zdravá komunikace je základem pro fungující vztah.
nosit ženu na zádech


6.       Při konfliktu nevzdorujte jako dítě

Existují lidé, kteří se v případě konfliktu chovají vždycky stejným způsobem: na chvíli ustoupí, truchlí, vzdorují, pak druhým pohrdají a nakonec mlčí. Pokud se v tomto typu chování poznáváte, možná byste si měli promluvit s psychologem, protože v sobě můžete ukrývat hluboká dětská zranění. Může se vám totiž stát, že chováte-li se podobným způsobem, nebude vás váš partner brát vážně. Konflikty byste měly vyřešit způsobem hodným dospělého, v klidu a ideálně bez křiku.