Co si představit pod pojmem pískové filtrace

Koupání v bazénu je lákavé jen tehdy, je-li voda křišťálově čistá. Toho lze docílit pouze pravidelným filtrováním a zbavováním nečistot mechanického rázu a samozřejmě také prostředky, které udržují vhodné pH, tvrdost vody a absenci nežádoucích mikroorganismů.

voda v bazénu

Funkcí pískových filtrací je zachycovat nečistoty mechanického rázu, ať už se jedná o nádrže pro koupání a rekreační účely, nebo jde o úpravu pitné vody, odkalování užitkové vody a filtrace v některých akváriích. Úspěch této činnosti závisí na několika faktorech, především na správně propočítaném výkonu čerpadla a na kvalitě filtračního média. Tím bývá nejčastěji křemičitý písek nebo zeolit.

vnitřek bazénu

Na základě mnohaletých zkušeností bylo doporučeno výrobcům i prodejcům nabízet filtrační média o určité frakci, tedy velikosti jednotlivých zrn. Jak se potvrdilo, nejvyšší účinnost vykazuje průměr zrn v rozmezí od 0,5 do 0,8 mm. Podmínkou ovšem je, že budou zrna mít ostré hrany. Zaoblením hran vznikají větší otvůrky mezi styčnými ploškami a nečistoty nejsou důkladně zachycovány.

Jestliže by byla zrna příliš velká, účinnost by klesala na minimum, naopak příliš malá velikost zrn by znamenala snížení výkonu čerpadla, jeho přetížení a následné zkrácení jeho životnosti. Máte-li tedy zájem o to, aby vaše filtrace dosahovala svého maxima, nakupujte písek či zeolit v těchto doporučených velikostech zrn.

Dbejte na pravidelnou výměnu médií – zrnka písku či zeolitu se v průběhu filtrování obrušují, je to přirozený proces eroze, sice na první pohled takřka pouhým okem nezaznamenatelný, ale pod mikroskopem ano. Ke stejnému procesu dochází i v říčních tocích, kde pouhý tlak vody dokáže za desítky až stovky let zaoblit kamenné valouny nebo vymlít v balvanech prohlubně. U bazénových filtrací se v závislosti na četnosti používání filtračního okruhu musí písek vyměnit již po dvou nebo třech sezónách.