Co je příspěvek na bydlení a kdo na něj má nárok?


Stále více rodin se potýká s finančními problémy. Nejde však jen o rodiny, ale také o jednotlivce. Kupříkladu osamělé osoby nebo senioři často nemají dostatečné prostředky na úhradu nákladů na bydlení. Situace je pro ně nelehká, ovšem existuje řešení.
mince a bankovky
Co je příspěvek na bydlení?
Dávky státní sociální podpory myslí také na osoby s nízkými příjmy, které nedostačují kupříkladu i na to základní, jako je třeba nájem. Dávka, která se nazývá příspěvek na bydlení, je určena právě těmto lidem a pomáhá jim tyto výdaje zvládnout.

Kdo na něj má nárok?
Příspěvek na bydlení může být poskytován vlastníkovi nebo nájemci bytu, který je zde přihlášen k trvalému pobytu.
Současně jeho náklady na bydlení musí přesáhnout částku, která se stanoví jako součin rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,30, v Praze pak 0,35. Samotný součin toho příjmu a koeficientu nesmí být vyšší, než částka takzvaných normativních nákladů na bydlení.
Zní to asi pro laika velmi složitě, jsou k tomu však určeny tabulky a příslušný pracovník na Úřadu práce, kde se dávka vyřizuje, vše srozumitelně vysvětlí a vypočítá.

Je důležitý příjem rodiny?
Pro nárok na příspěvek na bydlení jsou samozřejmě příjmy rodiny sledovány. Určujícím obdobím je předcházející čtvrtletí před podáním žádosti o dávku. Posuzují se příjmy všech členů domácnosti, kteří zde mají trvalé bydliště. Jde tedy kupříkladu o rodiče, dospělé pracující děti, nebo i prarodiče, kteří žijí ve společném domě či bytě a pobírají důchod.
mince a bankovky
Co jsou náklady na bydlení?
Obecně vzato jsou to platby, které musíme uhradit, abychom o bydlení nepřišli, nebo neměli snížen jeho komfort. Takže v bytech je to samozřejmě nájem, nebo jiné náklady jako je fond oprav u družstevních bytů a podobně. Dále se zde zahrnují náklady za elektřinu, plyn, vodu, dodávku tepla a další pravidelné platby.
U osob, které vlastní rodinný dům jsou náklady víceméně stejné, pouze zde není zahrnuto nájemné.
Za náklady na bydlení se nepovažují splátky úvěrů, hypoték nebo jiné závazky vůči věřitelům.