Co je příspěvek na bydlení a kdo na něj má nárok?


Stále více rodin se potýká s finančními problémy. Nejde však jen o rodiny, ale také o jednotlivce. Kupříkladu osamělé osoby nebo senioři často nemají dostatečné prostředky na úhradu nákladů na bydlení. Situace je pro ně nelehká, ovšem existuje řešení.
mince a bankovky
Co je příspěvek na bydlení?
Dávky státní sociální podpory myslí také na osoby s nízkými příjmy, které nedostačují kupříkladu i na to základní, jako je třeba nájem. Dávka, která se nazývá příspěvek na bydlení, je určena právě těmto lidem a pomáhá jim tyto výdaje zvládnout.

Kdo na něj má nárok?
Příspěvek na bydlení může být poskytován vlastníkovi nebo nájemci bytu, který je zde přihlášen k trvalému pobytu.
Současně jeho náklady na bydlení musí přesáhnout částku, která se stanoví jako součin rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,30, v Praze pak 0,35. Samotný součin toho příjmu a koeficientu nesmí být vyšší, než částka takzvaných normativních nákladů na bydlení.
Zní to asi pro laika velmi složitě, jsou k tomu však určeny tabulky a příslušný pracovník na Úřadu práce, kde se dávka vyřizuje, vše srozumitelně vysvětlí a vypočítá.

Je důležitý příjem rodiny?
Pro nárok na příspěvek na bydlení jsou samozřejmě příjmy rodiny sledovány. Určujícím obdobím je předcházející čtvrtletí před podáním žádosti o dávku. Posuzují se příjmy všech členů domácnosti, kteří zde mají trvalé bydliště. Jde tedy kupříkladu o rodiče, dospělé pracující děti, nebo i prarodiče, kteří žijí ve společném domě či bytě a pobírají důchod.
mince a bankovky
Co jsou náklady na bydlení?
Obecně vzato jsou to platby, které musíme uhradit, abychom o bydlení nepřišli, nebo neměli snížen jeho komfort. Takže v bytech je to samozřejmě nájem, nebo jiné náklady jako je fond oprav u družstevních bytů a podobně. Dále se zde zahrnují náklady za elektřinu, plyn, vodu, dodávku tepla a další pravidelné platby.
U osob, které vlastní rodinný dům jsou náklady víceméně stejné, pouze zde není zahrnuto nájemné.
Za náklady na bydlení se nepovažují splátky úvěrů, hypoték nebo jiné závazky vůči věřitelům.

Co je příspěvek na bydlení a kdo na něj má nárok?
4.5 (90%)8