Plastové palety jsou výhodnější, než dřevěné

IBC kontejnery jsou speciální plastové boxy pro skladování a transport různých produktů, zejména potravin v tekutém a polotekutém stavu. Tímto způsobem se například provozuje logistika při výrobě rajčatových pyré, ovocných dření, zmrzlin apod. IBC kontejnery se stohují na sebe do výšky až pěti pater, čímž se výrazně zefektivňuje přepravní i skladovací proces, a musíte si uvědomit, že je ve hře i několik tun nákladu v rámci jednoho „patra“. Jinými slovy, IBC kontejnery musí být na něčem ukotvené, aby je bylo možno přesouvat z místa na místo, a k tomu slouží plastová paleta pod IBC kontejner.

dřevěné palety

Dřevěná paleta tolik neunese – zajímáte-li se alespoň v hrubých rysech o logistiku, zjistíte, že například dřevěné Euro palety vykazují nosnost v případě celoplošného zatížení až dvě tuny, ale tato zátěž je maximum, co paleta ze dřeva zvládne. Jestliže je náklad na paletě nerovnoměrný a není po celé ploše, nosnost se může snížit třeba až o polovinu. Plastové palety pod IBC kontejnery mají nosnost až pět tun, z čehož vyplývá celá řada dalších pozitivních vlastností.

přepravní palety

Životnost – plastická hmota nepodléhá organickému rozkladu jako dřevo, nemá na ni tedy prakticky žádný vliv vlhkost a voda, vodní srážky či kaluže, sněhové závěje, námraza a podobné povětrnostní jevy. To se pak promítá i na mnohonásobně delší životnosti, projeví se to v nákladech na výměnu palet, jejich likvidaci, skladování atp.

Čistota – pokusili jste se někdy vyčistit zašpiněnou dřevěnou paletu z nehoblovaných prken? Pokud ano, tak jistě potvrdíte, že je to téměř nemožné, a že takové palety nebudou nejlepší vizitkou v rámci logistiky u potravinářského zboží. S plastovými paletami je to jiné, ty udržíte v čistotě poměrně snadno a budete mít jistotu, že přeprava potravin nebude váznout na špatných hygienických podmínkách.