Rychlejší než morseovka

V dnešní době, která už je doslova přetechnizovaná, by se mohlo některým zdát, že některé praktiky už jsou zcela zbytečné. Třeba například takový těsnopis. Na co přeci používat ruční záznam, když můžeme rozhovor, pracovní jednání či jiné důležité záležitosti nahrát na náš chytrý telefon, tablet či počítač?

Z velmi jednoduchého důvodu. Ne vždy totiž máme nějaký ten přístroj okamžitě po ruce nebo je možno nějaký ten aparát použít. Může se také stát, že nebude dovoleno vstoupit do místnosti se záznamovým zařízením.
psané rukou

A co pak?

Takovou tužku a papír je možné mít při ruce stále. Možná někteří ani netuší, co to vlastně ten těsnopis je. Ve zkratce se jedná o přesně propracovaný systém písma, který je přizpůsobený jazyku. Na první pohled se může zdát, že záznam v těsnopisu je nesrozumitelný soubor různých pokroutek či čárek, ale naučit se ho není vůbec nic těžkého.

Jediné, co musíte, je, si osvojit slovní zásobu a naučit se slovní znaky, které se používají v běžných spojeních. Pak už stačí jen písmenka zjednodušovat a slova krátit. Ty hlásky, které se při psaní slov opakují, se pouze naznačují. Dalším zjednodušením může být to, že z často opakovaných slov se píše pouze jejich část.
psaní na kolenou

Možná si teď říkáte, jaký je nejlepší způsob, jak se těsnopis naučit a umět jej používat. Odpověď je prostá. Musíte to natrénovat. O tom, že těsnopis nezaniká, svědčí i to, že se pořádají různé mistrovství světa a soutěže, které jsou na tuto činnost zaměřeny. Existují dvě nejznámější mistrovství. Patří mezi ně Mistrovství republiky studentů středních škol (pořádají se jednou ročně v různých krajích) a Mistrovství republiky praktiků (pořádají se jedenkrát ročně v Praze). Existují ale i mezinárodní soutěže, které se ale pořádají pouze příležitostně.

Původ samotného těsnopisu sahá až do prvního století, kdy jej vynalezl sekretář Marca Tullia Cicerona, jelikož v něm zapisoval jednání římského senátu.