Co je to vlastně ten bitcoin a jak ho použít?

Že žijeme v digitálním světě je jasné. Lidé nedají z ruky telefon, potřebují být neustále online. Zvykli jsme si na internetové bankovnictví, oceňujeme jeho výhody, protože nám spoustu věcí ulehčuje. Není to tak dlouho, co se objevil další typ digitalizace, tentokrát tzv. bitcoin, digitální měna.
Nejprve začaly zmenšovat bankovky, pak přišly kreditní a debetní karty, které se staly bezdotykovými, tím se značně zjednodušil a zrychlil platební styk.
blockchain kryptoměna.jpg
Dnešní doba je tedy i dobou digitální měny. A jako každá novinka vyvolává i ona rozporuplné reakce. Jedni v ní vidí nezbytný modernizační krok, druzí jsou skeptičtí, protože jim vadí virtualita měny
Co tedy bitcoin je a jaké výhody, potažmo nevýhody přináší? Jedná se o kompletně digitální měnu, která umožnuje svému majiteli provést jakoukoli transakci, podobně jako v internetovém bankovnictví, s tím rozdílem, že neplatí žádná místní či časová omezení.
Výhodou je, že už opravdu není nutné u sebe nosit peněženku, o kterou můžete snadno přijít. Stačí vám totiž založit si peněženku virtuální s vlastním přístupovým kódem. Takto může učinit téměř každý. Proces po vás totiž požaduje jen minimum informací, navíc máte o svých financí absolutní přehled.
Nemusíte si ani dlouze rozmýšlet, které bankovní instituci své peníze svěříte, bitcoin totiž nikomu nepatří, nehájí žádné zájmy. Sleduje pouze to, v jaké zemi se nacházíte a kam peníze posíláte.
bitcoin měna.jpg
Tato kryptoměna se samozřejmě objevil i na burzách, našla velké množství investorů a její akcie byly velmi atraktivní, a to až do loňského listopadu, kdy se její akcie propadly a pomalu na své atraktivitě ztrácejí. Mohou za to hlavně nástrahy číhající v kyberprostoru, protože hrozí nebezpečí zneužití této měny, která se stává terčem útoků hackerů.
Přeci jen je alespoň trochu fyzická podoba peněz prozatím důvěryhodnější.

Co je příspěvek na bydlení a kdo na něj má nárok?


Stále více rodin se potýká s finančními problémy. Nejde však jen o rodiny, ale také o jednotlivce. Kupříkladu osamělé osoby nebo senioři často nemají dostatečné prostředky na úhradu nákladů na bydlení. Situace je pro ně nelehká, ovšem existuje řešení.
mince a bankovky
Co je příspěvek na bydlení?
Dávky státní sociální podpory myslí také na osoby s nízkými příjmy, které nedostačují kupříkladu i na to základní, jako je třeba nájem. Dávka, která se nazývá příspěvek na bydlení, je určena právě těmto lidem a pomáhá jim tyto výdaje zvládnout.

Kdo na něj má nárok?
Příspěvek na bydlení může být poskytován vlastníkovi nebo nájemci bytu, který je zde přihlášen k trvalému pobytu.
Současně jeho náklady na bydlení musí přesáhnout částku, která se stanoví jako součin rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,30, v Praze pak 0,35. Samotný součin toho příjmu a koeficientu nesmí být vyšší, než částka takzvaných normativních nákladů na bydlení.
Zní to asi pro laika velmi složitě, jsou k tomu však určeny tabulky a příslušný pracovník na Úřadu práce, kde se dávka vyřizuje, vše srozumitelně vysvětlí a vypočítá.

Je důležitý příjem rodiny?
Pro nárok na příspěvek na bydlení jsou samozřejmě příjmy rodiny sledovány. Určujícím obdobím je předcházející čtvrtletí před podáním žádosti o dávku. Posuzují se příjmy všech členů domácnosti, kteří zde mají trvalé bydliště. Jde tedy kupříkladu o rodiče, dospělé pracující děti, nebo i prarodiče, kteří žijí ve společném domě či bytě a pobírají důchod.
mince a bankovky
Co jsou náklady na bydlení?
Obecně vzato jsou to platby, které musíme uhradit, abychom o bydlení nepřišli, nebo neměli snížen jeho komfort. Takže v bytech je to samozřejmě nájem, nebo jiné náklady jako je fond oprav u družstevních bytů a podobně. Dále se zde zahrnují náklady za elektřinu, plyn, vodu, dodávku tepla a další pravidelné platby.
U osob, které vlastní rodinný dům jsou náklady víceméně stejné, pouze zde není zahrnuto nájemné.
Za náklady na bydlení se nepovažují splátky úvěrů, hypoték nebo jiné závazky vůči věřitelům.

Litecoin – co je zajímavé na kryptoměnách?

Na internetovém trhu se můžete setkat s širokými možnostmi, které dokážou uspokojit vaše potřeby a komfort. Mezi takové možnosti patří také kryptoměna.
Jedná se o digitální měnu, která nepodléhá žádné autoritě, jako jsou banky či vláda. Není ani hmotná, jako klasické peníze a lze s ní provádět transakce na internetu. Kromě toho, že si kryptoměnu můžete koupit, změnit jí za běžné peníze, tak jí můžete také těžit https://www.moleminer.cz/litecoin/litecoin-mining–miner-a-tezba/
Jako první kryptoměna je Bitcoin a následuje Litecoin, o kterém si můžeme říct něco více. Jedná se tedy o digitální decentralizovanou měnu, která je neovlivnitelná. To znamená, že nepodléhá žádné kontrole a není jí možné ani padělat. Dokonce nepodléhá ani inflaci.
litecoin v obilu

Vznik LTC je zaznamenaný v roce 2011 a je o něco rychlejší, než BTC a také má mnohem více virtuálních mincí. Zatím co BTC má limit 21 milionů, tak LTC jich má 84 miliónů.
Rychlost těžby LTC je oproti BTC nalezení bloku každé 2,5 minuty. S rychlostí a vyšším počtem souvisí také vyšší ukládání dat.
Ke kryptoměnám patří také peněženky, ale ne v podání, jak je známe a nosíme ve svých taškách, ale jako peněženky elektronické. Co uživatel, tak to jiná preference, ale výběr ovlivňují pořád ty samé vlastnosti jako bezpečnost, snadné používání, široké možnosti ukládání kryptoměna atd.
B a L - coin
Kryptoměny jsou si vzájemně dost podobné a nechá se s nimi pomalu platit i všude. Kromě restaurací také na různých e-shopech a s kryptoměnou lze obchodovat i na burze.
Kryptoměna je další moderní vymožeností, která podporuje určitou svobodu, rychlost a také anonymitu při provádění transakcí.
Kromě toho si můžete přijít i na zajímavé odměny v podobě LTC při jejich těžbě, ke které jsou potřebné výkonné PC a minery. Odměna plyne při těžbě i z poplatků za transakce.

Daňová zvýhodnění u hypotéky na družstevní byt


Státní podpora investic do vlastního bydlení spočívá také v daňových úlevách. Jde o to, že v průběhu zdaňovacího kalendářního období je možné snížit daňový základ o (maximum) 300 tisíc korun. Státní podpora již takto funguje řadu let, přesto jsou na klienty kladeny určité podmínky.
Touto problematikou se zabývá zákon o daních z příjmů § 15, odstavec 3 a 4. Vypovídá o tom, stručně řečeno, že se od základu daně může odečíst suma všech úroků, které plynou z úvěru pro zajištění bytových potřeb, a to v příslušném zdaňovacím období. Jde především o hypoteční úvěry a stavební spoření. Nejčastějším úskalím bývají přesné definice pojmu „bytová potřeba“.
budova s balkony.jpg

Zákon vymezuje bytovou potřebu takto:

·         Jestliže jde o výstavbu bytu, bytového domu, případně rodinného domu určeného výhradně k účelům trvalého bydlení (trvalý pobyt).
·         Pro nákup stavebního pozemku, na němž se bude provádět stavba bytu, nebo domu.
·         Pro nákup bytového, nebo rodinného domu, nebo pro nákup rozestavěné stavby – vše pro účely trvalého bydlení.
·         Pro zaplacení vkladu právnickým osobám, případně členského vkladu pro získání nájemního vztahu, případně jiného typu užívání nemovitosti.
·         Pokud se jedná o rekonstrukci domu, jeho údržbu, nebo stavební změny v bytovém domě, v rodinném domě, případně v bytě, a to v přímém vlastnictví, v nájmu, nebo v jiném typu užívání.
·         Pro vypořádání spoludědiců, případně pro vypořádání spoluvlastnictví manželů (bezpodílového).
předání klíčů od domu.jpg
·         Pro zaplacení převodu členských práv družstva, či části podílu v obchodní společnosti, což souvisí s převodem nájemního práva, případně jiné formy užívání bytu (častý případ hypotéky na družstevní byt).
·         Výše uvedené případy slouží výhradně pro pokrytí potřeb vlastního bydlení. Jestliže jde o příjmy z pronájmů, nebo slouží – li nemovitost k podnikání, dochází k omezení odpočtu daňového základu. Tehdy se uplatňuje pouze v tzv. poměrné výši.